Budujemy drogi w całej Polsce, drogi ważne i mniej ważne, wszystkie muszą zapewniać bezpieczeństwo i komfort podróży.Mało kto wie o tym, że pod drogami prowadzone są przewierty sterowane.

W Poznaniu przewierty sterowane wykonuje Telmont, która wyspecjalizowała się w tego typu pracach i takie przewierty robi nie tylko pod drogami ale i pod rzekami.
Przewierty sterowane są robione na potrzeby:
gazownictwa, telekomunikacji, wodociągów, kanalizacji, energetyki i drogownictwa. Jednym słowem, to dzięki przewierconym powierzchniom pod ziemią i drogami, są przeprowadzane potrzebne kable i rury do skomunikowania nowo powstałych miejsc z miejscami już istniejącymi.
Na przykład, jeżeli powstaje nowa dzielnica i budują się nowe domy, to musi być ona skomunikowana z istniejącymi już liniami gazownictwa lub telekomunikacji i jeszcze zanim powstaną domy, firma robiąca przewierty sterowane, prowadzi pod powierzchnią takie przewierty, dzięki którym w przyszłości będą poprowadzone rury gazowe. Czasami takie przewierty są prowadzone pod drogami, czasami na ich drodze są rzeki i jeziora.
Sprzęt do robienia takich przewiertów musi być specjalistyczny, toteż nie ma w Polsce dużo firm, które wykonują tego typu prace, ekipa, która pracuje takim sprzętem musi być bardzo dobrze wykwalifikowana i doświadczona.
Etapy takich przewiertów, na ogół są trzy;
- przewiert pilotażowy,
-rozwiercanie otworu,
-przeciąganie rury.
Wszystkie one wykonane zawsze powinny być bardzo profesjonalnie i dokładnie.
Nowoczesna i bardzo innowacyjna metoda przewiertów sterowanych pozwala robić przepusty dla rur, nie tylko pod drogami i rzekami, ale także pod chodnikami, bagnami, ulicami czy torami. 
Wkładane rury w wykonane przewierty są wykonane z PP, PE i stali.
Przepusty muszą służyć przez długie lata, nie mogą ciągle uszkadzać
się i być narażone na zniszczenia pod wpływem złych warunków, w których się znajdują. Tego typu prace to bardzo poważne realizacje i projekty, powinny być wykonane w taki sposób, aby drogi, tory czy chodniki nie zawaliły się w przyszłości.

Zdjęcia naszego reportera

dom

usługi budowlane

budowa domu